Chính sách giao hàng

1. Đối tượng áp dụng

Chính sách giao nhận của bún khô Phương Anh áp dụng cho tất cả Khách hàng mua sản phẩm của bún khô Phương Anh thông qua các kênh khác nhau (Website, Facebook, Hotline, Zalo…)

2. Phí vận chuyển & thời gian giao hàng

2.1 Bên Cung Cấp có trách nhiệm giao Hàng hóa tại địa điểm và thời gian đã được ấn định trong Đơn đặt hàng. Bên Cung Cấp phải chịu, không ngoại trừ, toàn bộ các khoản phí, chi phí và rủi ro liên quan đến vận chuyển và giao Hàng hóa trước thời điểm Bên Mua Chấp nhận chính thức đối với Hàng hoá.
2.2 Với mỗi đơn hàng cụ thể, thời gian cung cấp sản phẩm của bên B (bên cung cấp) từ 10 ngày đến 16 ngày làm việc và có thể được thỏa thuận tùy vào số lượng đơn hàng nhiều hay ít. Thời gian được tính dựa vào ngày bên A (bên mua) bắt đầu đặt hàng (được ký và ghi rõ trong đơn đặt hàng). Và bên A phải báo trước ít nhất 07 ngày làm việc để bên B có kịp thời gian sản xuất.
2.3 Trong trường hợp Bên Cung Cấp không thể giao hàng đúng ngày giao hàng đã được ấn định trong Đơn đặt hàng, việc gia hạn thời gian giao hàng chỉ được thực hiện khi Bên Cung Cấp đạt được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Mua.
2.4 Bên Cung Cấp bảo đảm như sau:
2.4.1 Bên Cung Cấp là chủ sở hữu Hàng hoá và Hàng hoá không bị bất cứ khiếu kiện nào bởi bên thứ ba.
2.4.2 Hàng hoá đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và những tập quán thương mại của Việt Nam cũng như toàn bộ những tiêu chuẩn và yêu cầu được xác định rõ trong Đơn đặt hàng có liên quan.